kvolle

Archive for March, 2013|Monthly archive page

Øy! Sjekk nyeste Nemi-bladet! 8 siders historie – manus: Nærum – bilde: Volle

In comics, work on 11/03/2013 at 11:39

Historien heter Gamle Venner og er meeeget bra!

Gamle venner privju 1

Gamle Venner privju 2

Gamle Venner privju 3

Gamle Venner privju 4

Gamle Venner privju 5